Asbest verwijderen tips

Asbest is zo in ongenade gevallen, dat het overal verwijderd wordt. Maar moet dit ook altijd? Volgens de regels mag u in sommige gevallen asbest laten zitten, soms is dit ook een beter idee. Asbest komt onder andere voor in golfplaten daken, afvoerbuizen en vensterbanken. Op afgedichte plekken kunt u asbest (voorlopig) laten zitten.

De beste tips

Zelf asbest verwijderen of laten doen?

Om asbest te verwijderen heeft u gemeentelijke toestemming nodig, die u kunt aanvragen via Omgevingsloket online. Als u geen toestemming krijgt, moet u een gecertificeerd bedrijf inhuren. Volgens de regels mag u zelf bepaalde asbesthoudende materialen tot een oppervlakte van 35 m2 verwijderen. Grotere oppervlakten dan 35 m2 moet u laten doen. Ook voor asbesthoudende dakleien moet u een deskundige inschakelen.

Hoe lang mag mijn asbestdak blijven?

De regering werkt momenteel aan een verbod op asbestdaken, wat in 2024 in zal gaan. Hier moet u rekening mee houden. De kans dat uw dak asbest bevat is overigens klein: de meeste daken in Nederland bevatten geen asbest. Alleen golfplaten met de letteraanduiding AT, NF, CAF bevatten zeker asbest, en leien daken en bitumen van voor 1994 hebben een hoger risico

Voorwaarden voor zelf verwijderen

U mag asbest op het dak zelf verwijderen onder de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om golfplaten, niet om leien.
  • U heeft toestemming (via Omgevingsloket online aangevraagd).
  • Het oppervlak is niet groter dan 35 m2.
  • Het gebouw heeft geen bedrijfsfunctie.
  • De platen zijn niet kapot of verweerd.
  • eventuele betaalde hulp moet gecertificeerd zijn.

asbestdak laten verwijderen: wat kost het?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Zelf het asbestdak van een klein schuurtje verwijderen is natuurlijk veel goedkoper dan een gespecialiseerd bedrijf inhuren voor grote oppervlaktes: dat kan zo een paar duizend euro kosten. Dan is het goed om te weten dat u subsidie kunt krijgen. Voor zelf doen kunt u gemeentelijke voorzieningen nagaan (zoals gratis wegbrengen, verpakkingsmateriaal en beschermende kleding).

Recht op subsidie asbestdak laten verwijderen

Sinds 2016 is er een subsidieregeling voor het laten verwijderen van een asbestdak. Voor zelf doen geldt dit niet: u moet het verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf laten doen. De subsidie daarvoor bedraagt €4,50 per m2. U kunt de subsidie aanvragen, alle voorwaarden bekijken en meer informatie vinden op Rvo.nl.

Kosten besparen door samen doen

Als u in een rijtjeshuis woont, kunt u het beste samen met uw buren het verwijderen van de asbest dakbedekking aanpakken. Dit scheelt in kosten van de aannemer en in materiaalkosten. Voor ondersteuning bij zo’n gezamenlijk project kunt u terecht op dekkerbv.nl. Hier vindt u alles dat u moet weten voor gezamenlijke asbestsanering.

Asbestdak en uw verzekering

Een dak loopt een verhoogd risico om asbestdeeltjes te verspreiden in de omgeving. Het staat bloot aan allerlei beschadigingen door weersinvloed. De opruimkosten kunnen tot in de tienduizenden euro’s lopen. Verzekeraars willen dit uiteraard graag vermijden. Controleer daarom of uw verzekeraar asbestverwijdering door schade aan uw dak vergoedt, en tot welk maximum.

Meer informatie

Het beste beginpunt voor iedereen die zelf asbest wil verwijderen, is Omgevingsloket online. Daar kunt u een vergunning aanvragen en informatie vinden. Ook uw gemeente kan u op weg helpen. Informatie over asbest laten verwijderen vindt u bij de Rijksoverheid. Subsidie vraagt u aan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.