Energie in huis om te verwarmen

Het klimaat, energiebronnen, duurzaamheid zijn zomaar een aantal begrippen die momenteel zeer actueel zijn. De noodzaak om bewuster met het klimaat om te gaan is inmiddels bij velen doorgedrongen. De van oudsher gebruikelijke energiebronnen, de fossiel brandstoffen steenkolen en aardgas zijn relatief goedkoop. Het grote nadeel is dat deze bronnen CO2 uitstoten, de grootste veroorzaker van de klimaatverandering. De vraag naar duurzame energiebronnen neemt steeds verder toe. Duurzame energie maakt gebruik van oneindige energiebronnen, zoals de zon, wind en waterkracht. Ook al hebben we in ons land niet altijd de gehoopte hoeveelheid zonne-uren per jaar, ook bij ons is zonne-energie zeker een interessante optie. De komende jaren zal steeds meer stroom duurzaam worden opgewekt zodat het klimaat uiteindelijk minder belast zal gaan worden.

Verwarmingsopties

De meeste huizen worden momenteel nog verwarmd door de traditionele centrale verwarming. Met name bij nieuwbouw maar ook steeds meer bij bestaande woningen wordt de keuze voor een duurzaam verwarmingsalternatief gemaakt. U kunt de keuze maken voor een zuinige elektrische verwarming in uw woning. U kunt ervoor kiezen om Infrarood verwarming aan te schaffen. Infrarood verwarming wordt wel het verwarmingssysteem van de toekomst genoemd. Bij infrarood verwarming wordt niet de lucht maar personen en objecten verwarmd. De geplaatste Infrarood warmtepanelen zorgen ervoor dat er geen luchtcirculatie maar directe verwarming ontstaat. De lucht in de verwarmde ruimte wordt droger en er zal ook geen schimmel meer ontstaan. Geheel volgens uw wensen kan bekeken worden welke ruimtes u door middel van infrarood zou willen verwarmen. Infrarood verwarming kan zowel als hoofd als bijverwarming worden geplaatst. Verwarming door middel van infrarood is 100% duurzaam.

De energie van de toekomst

De komende jaren zullen er nog flinke stappen gemaakt moeten worden om uiteindelijk uit te komen op energiewinning waar geen of nauwelijks CO2 vrijkomt. Voor de komende jaren is er een plan gemaakt om uiteindelijk in 2050 uit te komen op een duurzame en CO2 neutrale energiewinning. In ons land zullen om dit te realiseren een aantal maatregelen worden genomen. Er zullen windturbines op zee worden geplaatst, windmolenparken worden ontwikkeld en een verder toename van de zonnepanelen op daken en in speciale zonneparken. In de toekomst komen daar technieken bij die nu nog verder doorontwikkeld moeten worden. En met al deze maatregelen en aandacht zult u als consument zich ook steeds meer bewust worden van de noodzaak om duurzame keuzes te maken. Het kiezen van een duurzame verwarmingsoptie voor uw woning is daar een belangrijke factor in.